Omien kurssien sisällöt

Beat-komppeja 

Nämä harjoitukset, ohjeet ja nuottiesimerkit ovat Vapaan säestyksen käsikirjassa s. 38-40.

Tällä oppitunnilla tutustutaan erilaisiin beat-komppeihin ja niiden variaatioihin. Tunnilla käydään läpi myös miten komppeja voi itse rakentaa esim. kitara- tai rumpukomppien pohjalta. Tutustut samalla myös kompin kanssa käytettäviin yleisimpiin sointukulkuihin.

Beat-kompeissa on vahva neljäsosapoljento. Oikean käden sointu voidaan myös jakaa kahdeksi kahdeksasosaksi, jolloin peukalo soittaa alimman sävelen (ks. Beat II). 

Pianon beat-komppi on peräisin rumpusetin ja basson rytmeistä. Vertaamalla rumpukomppeja huomaat, miten eri rumpusetin roolit tulevat esiin pianon komppauksessa.

  • Kuuntele ja soita kompit mallin mukaan.
  • Lisätietoa on videolla.
  • Sovella komppeja ja sointukiertoja mm. annettuihin kappaleisiin.

Soita komppia näillä sointukäännöksillä. Dm7-soinnusta voi jättää pois perussävelen.

Jaa oikean käden sointu kahdeksasosiksi siten että peukalo soittaa alimman sävelen.

F/A on nk. kautta-sointu, jossa F-duurisoinnusta soitetaan bassossa a-sävel. Jos soinnun terssi on tällä tavalla bassossa, se voidaan jättää pois oikean käden soinnusta.

Käytä näitä komppeja esimerkiksi kappaleissa My Way (Frank Sinatra) ja Imagine (John Lennon).

Tämä seuraava sointukulku on erittäin yleinen popmusiikissa – joskus se voi toistua jopa koko kappaleen ajan muuttumattomana. Tässä sointukulussa ei käytetä dominanttiseptimisointua. Sointukulkua voidaan merkitä astemerkinnällä I–V–VI–IV, jolloin havaitaan että toonikaa (I) edeltää tässä sointukulussa subdominanttisointu (IV). E-duurissa siis soinnut E-duuri, H-duuri, C#-molli ja A-duuri. Sointukierron ”viimeinen” sointu A-duuri vie alkuun E-duurisoinnulle.

Tämä komppi soveltuu hyvin keskitempoisiin ja nopeisiin kappaleisiin. 

Sovella esim. näihin kappaleisiin: Let it be (The Beatles), Africa (Toto), With and without you (U2), Can you feel the love tonight (Elton John), No One (Alicia Keys), Torn (Natalie Imbruglia) tai I‘m yours (Jason Mraz).

Tässä on sama sointukulku, mutta tällä kertaa se alkaa VI asteella (C#-mollisoinnulla). Seuraava komppi yhdistää oikeassa kädessä jatkuvan 1/8-kuvion pidempään ylä-ääneen. Komppi sopii hyvin hitaampiin tempoihin, kuten esim. kappaleisiin Loneliest Person (The Pretty Things) ja Grenade (Bruno Mars).

Tässä esimerkki pianokompin rakentamisesta rumpukompin pohjalta. 

Vasen käsi soittaa alimmalla sävelellä bassorummun rytmin sekä oktaavin päässä peukalolla virvelirummun iskut (iskut 2 & 4): 

Oikea käsi soittaa sointuja matkien bändin kitaran tai koskettimien rytmiä. Synkopointi tuo lisää jäntevyyttä komppiin.

Näin voit muunnella komppia esim. B-osassa.

Tämä säestys sopii hyvin kappaleeseen One of Us (Joan Osborne).